วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ลดลง แต่กลับได้มากขึ้น

หากลดบางอย่างให้น้อยลง คุณจะได้หลายสิ่งกลับมามากขึ้น


- ลดความโกรธให้น้อยลง คุณได้สติกลับมามากขึ้น++


- ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง คุณได้เงินเก็บมากขึ้น++


- ลดความคิดที่จะหาคนที่ถูกน้อยลง คุณได้คำตอบสำหรับทำเรื่องที่ถูกต้องมากขึ้น++


- ลดการพูดให้น้อยลง คุณทำหลายอย่างได้มากขึ้น++


- คิดถึงคนที่คุณรักให้น้อยลง คุณเข้าใจคนที่รักคุณมากขึ้น++


- รักตัวคุณเองให้น้อยลง คนอื่นรักคุณมากขึ้น++


- พูดให้ร้ายคนอื่นให้น้อยลง มีคนพูดถึงคุณในแง่ดีมากขึ้น++


- แสดงความฉลาดให้น้อยลง คุณได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น++


- ออกนอกบ้านให้น้อยลง คุณได้ความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น++


- นอนให้น้อยลง คุณทำหลายอย่างได้มากขึ้น++


- คิดเรื่องเครียดให้น้อยลง คุณยิ้มได้มากขึ้น++


- ลดความอายให้น้อยลง คุณได้ความกล้ามากขึ้น++


- ดูละครให้น้อยลง คุณอ่านหนังสือได้มากขึ้น++


- เชื่อให้น้อยลง คุณมองเห็นอะไรได้มากขึ้น++


- ลดทิฐิให้น้อยลง คุณรู้จักอภัยมากขึ้น++


- กระโดดให้น้อยลง คุณเดินได้มั่นคงมากขึ้น++


- ก้มหน้าให้น้อยลง คุณมองเห็นได้ไกลขึ้น++


- เห็นแก่ตัวให้น้อยลง มีคนรอดชีวิตมากขึ้น++


- ทะเลาะกับผู้ใหญ่ให้น้อยลง คุณได้รับการเอ็นดูมากขึ้น++


- เป่าลมออกให้น้อยลง คุณสูดลมเข้าได้มากขึ้น++


- คุณคิดคำถามให้น้อยลง คุณเห็นคำตอบมากขึ้น++


.....แล้วคุณลดอะไรไปบ้างแล้ว.....เรื่องเก็บฝาก ต่อ ๆ กันมา ไม่รู้ใครเขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น