วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ราคาแสตมป์ กับน้ำหนักจดหมาย

ราคาแสตมป์ กับน้ำหนักจดหมาย


ไม่เกิน 20 กรัม 3 บาท
20-100 กรัม 5 บาท
101-250 กรัม 9 บาท
251-500 กรัม 15 บาท
501-1000 กรัม 25 บาท
1001-2000 กรัม 45 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น