วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Pai forest home construct 13 Feb 2011

Pai forest home construct 13 Feb 2011

มุงหลังคาเสร็จแล้ว ปะฝาบ้านด้วยเสื่อลำพูน


ดีใจมาก เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น