วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แนวคิด-ปรัชญาชีวิตของโจน จันได

"คนมีเงินแล้วอ่อนแอ ยิ่งมีเงินมากยิ่งอ่อนแอมากขึ้น-ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

แม้ร่างกายจะยังปกติ แต่พิการทางความสามารถ (.......)

จิตใจไม่เข้มแข็ง มีแต่ความกลัว

ถ้าเราพึ่งตัวเองได้ (โดยไม่ใช้เงิน) ชีวิตจะไม่มีความกลัว ไม่มีอะไรน่าห่วง ชีวิตง่ายขึ้น

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่รู้จักแต่คำว่า รวย กับ จน แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคำว่า ทุกข์ กับ สุข

อยากมีความสุขต้องหาเงินให้น้อยลง มีมากแล้วมันหนัก

ชีวิตนี้สั้นนัก เสียดายเวลาที่มีอยู่น้อยนิดไปแสวงหาเงินเพื่อความร่ำรวยหรืออำ นาจหรืออะไรต่างๆ

ผมคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆ ทำไมต้องทำให้มันยาก

คนเราแสวงหาเงินเพราะความกลัว แสวงหากันตลอดชีวิต

ความรวยทำให้กลัว ทันทีที่มีเงิน-สิ่งแรกที่กลัวคือ กลัวเงินจะหายไป

แสดงว่าเงินที่ดิ้นรนแสวงหามากันเยอะแยะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาชีวิ ตขอ งตัวเองเลย
แล้วจะหาเงินไปทำไม เพราะตอนจะตายก็ยังกลัวกันอยู่

..... ความกลัวของของเรากลับมาฆ่าเรา เพราะพอเรากลัว เราจะเห็นแก่ตัว

พอเห็นแก่ตัวเราก็ไม่ช่วยเหลือกัน เราก็ยิ่งห่างเหิน (จากคนอื่น) เราก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น

ถ้า เราไม่มีเงิน เราจะช่วยเหลือกัน ชุมชนที่ไม่มีเงินจะมีความเป็นญาติ เป็นมิตร ใกล้ชิด สนิทสนม เกื้อกูลกันดีมาก - นั่นคือชีวิต นั่นคือความอบอุ่น

แต่ถ้าชุมชนไหนมีเงินเข้ามาปุ๊บ เราจะเห็นการแตกแยก เห็นแก่ตัว และมีคำว่า ส่วนตัว เข้ามา
คนไทยไม่เคยใช้คำว่า ส่วนตัว จนกระทั่งวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาพร้อมกับระบบเงิน

คำว่าส่วนตัวเริ่มจะมีความหมายมากขึ้น ส่วนตัวคือความหมายของ....ของ อำนาจเงิน

แต่ก่อนนี้คนไทยขึ้นไปบ้านไหนก็ได้ แต่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้ เจอข้อหาบุกรุก .... เพราะว่าเป็นที่ดินส่วนตัว

เงินคงอยู่ในโลกนี้ได้เพราะความกลัวของมนุษย์ ถ้าเราไม่มีความกลัว เงินก็ไม่มีความหมายอะไร

พระพุทธเจ้าเปรียบเงินเหมือนอสรพิษ

พระเยซูคริสต์เปรียบคนรวยที่จะเข้าหาพระเจ้าเหมือนคนจูงอูฐผ่าน รูเข็ม

ผมมีความรู้สึกมานานแล้วว่าไม่อยากเลี้ยงลูกด้วยเงิน
อยากเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาเหมือนมนุษย์ปกติ เหมือนสัตว์ทั่วๆ ไปทุกชนิด

พ่อแม่อยู่ได้ (โดยไม่มีเงิน) ลูกก็ต้องอยู่ได้
พ่อแม่ทำอะไร ลูกก็ทำตามวิถีของพ่อแม่ เพื่อเรียนรู้

ลูกหมา ลูกแมวโตขึ้นมาได้ไม่เคยใช้เงิน พ่อแม่ของมันไม่เคยจ่ายสตางค์สักสลึง ดังนั้น ผมจึงอยากให้ลูกโตมาในวิถีที่เขาพึ่งตนเองได้

คิดว่าเพราะเงินนี่แหละที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนพฤติกรรมไปมากมายจนทุกวันนี้ เพราะเราเลี้ยงลูกด้วยเงิน"

(เรื่องส่งต่อมาไม่รู้ที่มา)

อ่านดูเห็นว่าน่าสนใจเลยเก็บมาฝากครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น