วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปาย 2012 Feb 4 เช้า ๆ คั่วถั่วศุภโชค


เดือนนี้กรุงเทพร้อนแต่ที่นี่ยังหนาว
เช้าวันนี้ก่อกองไฟเล็ก ๆ ข้างทางเดิน
ถั่วศุภโชค เก็บมาจากข้างบ้านที่สอง  ตอนแรกว่าจะตัดแล้ว แต่ช่างไม้ที่ทำบ้านบอกว่ากินได้ก็เลยเอาไว้  ชื่อก็ดีด้วย  วันนี้เพื่อนมาเที่ยวบ้านก็เลยพากันไปเก็บเมล็ดใต้ต้นมาคั่วกิน

Pachira aquatica is a tropical wetland tree of the genus Pachira, native to Central and South America where it grows in swamps. It is known by the common names Malabar chestnut, Guiana chestnut, provision tree, saba nut, Monguba (Brazil), Pumpo (Guatemala) and is commercially sold under the name money tree and money plant. It is classified in the subfamily Bombacoideae of the family Malvaceae. Previously it was assigned to Bombacaceae.
                                        http://en.wikipedia.org/wiki/Pachira_aquatica

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น